Really Welsh Wool

The Cambrian Mountains Wool Collection

Mynnyddoedd Cambrian Mountains

Menter gyffrous yw Grŵp Gwlân Mynyddoedd Cambrian i hyrwyddo un o’n hasedau rhanbarthol – Gwlân Gwirioneddol Gymreig. Ein nod yw hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o wlân defaid sy’n cael eu ffermio yn ardal Mynyddoedd Cambrian er mwyn creu cynnyrch o safon uchel sy’n gallu arddangos nod brand Menter Gwlân Mynyddoedd Cambrian gyda balchder.

Mae Grŵp Gwlân Mynyddoedd Cambrian wedi ei greu gyda chymorth Menter Mynyddoedd Cambrian, a sefydlwyd i annog ac i gynorthwyo datblygiad cymunedau gwledig cynaliadwy o fewn ardal Mynyddoedd Cambrian.

Her Ryngwladol Dylunio A Gwneud 2015

For Designers and Makers

Are you a designer-maker working with wool products, interested in producing high quality woolen products?
Find out more about the Cambrian Mountains Wool scheme

Ystrad Organics Sheep

For Farmers and Producers

Are you a farmer or small scale producer able to supply fleece, yarn or fabric from the wool of sheep raised in the Cambrian Mountains?
Find out how to be listed on our ‘Cambrian Connections’ page.

Ystrad Organics Black Wensleydale

Sign up to our Mailing List & Stay Informed

Subscribe to receive an occasional newsletter about the Cambrian Mountains Wool Group. Don’t worry – you can unsubscribe at any time and we will not pass on your details.