Gair am Wlân Mynyddoedd Cambrian

Gwlân Mynyddoedd Cambrian yw’r prosiect diweddaraf i gael cefnogaeth gan Fenter Mynyddoedd Cambrian (CMI). Mae’r Fenter, a ysbrydolwyd gan EUB Tywysog Cymru, yn amcanu i helpu i gynnal ffermydd ucheldir traddodiadol a chymunedau gwledig Cymru. Bydd nwyddau Gwlân Mynyddoedd Cambrian yn adlewyrchu ethos CMI – rhoi gwerth ychwanegol i ffermydd traddodiadol, cynnig cynnyrch lleol o’r safon uchaf ac ailgysylltu pobl â’r byd naturiol a threftadaeth tecstilau gwlân cyfoethog yr ardal.

Treftadaeth

Gwlân yw adnodd hynaf, mwyaf amlddefnydd, mwyaf naturiol ac adnewyddadwy Mynyddoedd Cambrian. Mae wedi siapio’r tirlun, wedi gyrru’r economi ac wedi creu gwaith i gymunedau cyfan. Am ganrifoedd, roedd yn ganolog i ddiwydiant Cymru. Trawsnewidiodd canolbwynt gweithgar clòs o ffermwyr defaid, nyddwyr, gwehyddion a gwneuthurwyr gnu defaid oedd yn cael eu ffermio yn lleol, yn ddillad a thecstilau oedd yn cael eu gwerthu ledled y byd.

Efallai bod yr amgylchiadau wedi newid, ond mae’r brwdfrydedd a’r sgiliau wedi aros. Heddiw, mae’r ardal yn gartref i ffermwyr defaid ac i lu o bobl a busnesau creadigol, a phob un ohonynt yn gwneud pethau hardd gyda gwlân – yn ogystal â sêr y cyfan – y defaid.

Cysylltiadau lleol

Mae Gwlân Mynyddoedd Cambrian eisiau ailgynnau’r cysylltiadau hanesyddol rhwng ffermwyr defaid lleol, proseswyr gwlân, cynllunwyr, gwneuthurwyr ac adwerthwyr, a hwyluso ystod o nwyddau gwlân cyfoes, o gnu defaid sydd wedi cael eu ffermio yn yr ardal, dan label Gwlân Mynyddoedd Cambrian swyddogol.

Mae grŵp llywio bychan, a ddatblygodd o drawstoriad eang o bobl a busnesau, sy’n rhannu’r un brwdfrydedd tuag at wlân, yn gweithio i lunio rhwydwaith o gysylltiadau lleol. Cryfder Gwlân Mynyddoedd Cambrian fydd ei aelodaeth a’i gysylltiadau – a bydd hyn yn allweddol i lwyddiant y brand.

Mae Gwlân Mynyddoedd Cambrian yn gobeithio hwyluso amrywiaeth arloesol o ddillad, cyfwisgoedd, nwyddau cartref a hyd yn oed gymwysiadau diwydiannol o wlân lleol. Bydd cynnyrch Gwlân Mynyddoedd Cambrian yn adlewyrchu ethos Menter Mynyddoedd Cambrian – rhoi gwerth ychwanegol i ffermydd traddodiadol, cynnig cynnyrch lleol o’r safon uchaf ac ailgysylltu pobl â’r byd naturiol a threftadaeth rymus Cymru.